Hasseln i Timsfors

Hos oss på Hasselns fritidshem använder vi ofta och gärna skolans utemiljö och den vackra naturmiljön som finns.

Vårt fritidshem delar lokaler med skolan, vilket innebär att vi bedriver vår verksamhet både inne i huvudbyggnaden och ute i paviljongen.

Eftermiddagarna på fritids inleds oftast med utevistelse. Eleverna får möjligheter att delta i olika aktiviteter varje dag, aktiviteter som främjar lärandet och som har sin utgångspunkt i läroplanen.
Aktiviteterna berör:

  • skapande och estetiska uttrycksformer
  • natur och samhälle
  • lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
  • språk och kommunikation

Vår utgångspunkt är elevernas behov, intressen och erfarenheter. Vi strävar efter att utmana och inspirera eleverna till nya upptäckter i en trygg miljö. På fritids råder självklart demokrati och vi arbetar mycket med elevinflytande.

Fritidshem

0433-721 22 eller 0433-721 53

Här hittar du oss

Anderslövsvägen 20, 285 40 Timsfors

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2024 10:04