Vildanden i Strömsnäsbruk

Vildandens fritidshem är beläget i Lingegården, intill Strömsnässkolan F-6.

Vi som arbetar på fritids följer barnen från morgon till eftermiddag. Det skapar goda relationer vilket är en förutsättning för att känna trygghet i gruppen.

När vi har samlingar får alla barn komma till tals och bli sedda.
Genom Lek-lotto övas och utvecklas barnens sociala kompetens. På fritids ges kreativitet stort utrymme. Den fria leken är oerhört viktig. Barn känner glädje och livskvalitet när de leker.

Förutom att fritids har ett fint hus med många rum och många möjligheter har vi även tillgång till ett varierat närområde med skolgård, fritidsgård, gymnastiksal, Strömsborgs idrottsplats, Ballhalls idrottshall, skogen och på sommaren även Strömsnäsbadet.

Fritidshem

0433-722 72

Här hittar du oss

Järnvägsgatan 51, 287 37 Strömsänsbruk

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2023 13:38