På gång med våra lokaler

Här informerar vi kort om vad som händer med lokaler i våra olika verksamheter. Har du frågor är du välkommen att kontakta rektor på den skola du vill veta mer om.

Markaryds skolas matsal

Arbetet fortskrider enligt plan.

Inga pågående lokalprojekt .

Upphandlingsprocessen för konslut till stöd i arbetet med att ta fram nya lokaler är igångsatt.

Inga pågående lokalprojet.

Förskolan Strömsnäsbruk

Markaryds kommun har gjort en satsning på en ny förskola i Strömsnäsbruk. Kommunen har avsatt 32 miljoner för förskolan och arbetet är redan igång. Placeringen av förskolan kommer bli ovanför Strömsnässkola, där bangolfen tidigare legat.

Projektet är en av de större satsningar som kommunen gjort de senaste åren. Planerat färdigställande av förskolan är beräknad till slutet av december 2021.

Förskolan kommer att bestå av sex avdelningar och kommer att ersätta nuvarande Lönneberga och Filuren.

Haga förskola, kv Folkskolan Markaryd

En modulbyggnad förskola i två plan är nu på plats. Hit in har förskolan Haga flytta i väntan på en permanent lösning vid Inre Hansens Backar.

Inga pågående lokalprojekt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 februari 2021 09:24