På gång med våra lokaler

Här informerar vi kort om vad som händer med våra lokaler i de olika verksamheter. Har du frågor är du välkommen att kontakta rektor på den skola du vill veta mer om.

Matsalen

Arbetet är nu i sin slutfas. Eleverna får vid höstterminsstart tillgång till en fräsch och moderna matsal.

En utredning av tekniska förvaltningen har påvisat brister i ventilationen. Till sommaren ska renovering därför genomföras i ett av klassrummen.

Beträffande nya skollokaler finns nu en processledare upphandlad med uppdrag att i nära samverkan med personalen ta sig an - Vad är det för skola vi ska bygga i Strömsnäsbruk?

Uppdraget gick till Ante Runnqvist, Growing places.

Inga pågående lokalprojet.

Förskolan Strömsnäsbruk

Markaryds kommun har gjort en satsning på en ny förskola i Strömsnäsbruk. Kommunen har avsatt 32 miljoner och arbetet är igång.

Placeringen av förskolan kommer bli ovanför Strömsnässkola, där bangolfen tidigare legat.

Projektet är en av de större satsningar som kommunen gjort de senaste åren. Planerat färdigställande av förskolan är beräknad till slutet av december 2021.

Förskolan kommer att bestå av sex avdelningar och ersätter nuvarande Lönneberga och Filuren.

Haga förskola, kv Folkskolan Markaryd

En modulbyggnad förskola i två plan är på plats. Hit in har förskolan Haga flytta i väntan på en permanent lösning vid Inre Hansens Backar.

Inga pågående lokalprojekt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 april 2021 11:48