På gång med våra lokaler

Här informerar vi kort om vad som händer med våra lokaler i de olika verksamheter. Har du frågor är du välkommen att kontakta rektor på den skola du vill veta mer om.

Matsalen

Matsalen är nu färdig och i bruk igen. En nöjd synpunktslämnare har lämnat följande omdöme:

"Har just varit på skolan och kollat nya matsalen. Fantastiskt fint och så roligt för barnen. Trevlig personal och dessutom fick vi god mat. Man är stolt över att bo i en så välskött kommun som Markaryd."

En utredning av har påvisat brister i ventilationen. Under sommaren har genomförts en inledande renovering i ett av klassrummen. Utvärdering pågår.

Beträffande nya skollokaler är en processledare upphandlad med uppdrag att i nära samverkan med personalen ta sig an - Vad är det för skola vi ska bygga i Strömsnäsbruk?

Uppdraget gick till Ante Runnqvist, Growing places.

Här kan du följa byggnationen.

Inga pågående lokalprojet.

Förskolan Strömsnäsbruk

Markaryds kommun har gjort en satsning på en ny förskola i Strömsnäsbruk. Kommunen har avsatt 32 miljoner och arbetet är igång.

Förskolan är belägen ovanför Strömsnässkolan. Här låg tidigare bangolfen.

Projektet är en av de större satsningar som kommunen gjort de senaste åren.

Förskolan beräknas stå färdig i slutet av december 2021.

Förskolan kommer att bestå av sex avdelningar och ersätter nuvarande Lönneberga och Filuren.

Här kan du följa byggprojektet.

Haga förskola, kv Folkskolan Markaryd

En modulbyggnad förskola i två plan är på plats. Hit in har förskolan Haga flyttat i väntan på en permanent lösning vid Inre Hansens Backar.

Inga pågående lokalprojekt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2021 15:05