Särskola

Kulram

Särskolan är en egen skolform med egna kursplaner, och för gymnasiesärskolans nationella program också egna betygskriterier.

Särskolan omfattar både den obligatoriska särskolan, för skolpliktiga barn, och gymnasiesärskolan. Den obligatoriska särskolan är uppdelad i två former; grundsärskolan och träningsskola.

Grundsärskola i Markaryds kommun finns på Strömsnässkolan. Där finns specialpedagog, speciallärare, särskolepedagog och elevresurser i verksamheten.

Markaryds kommun har idag ingen egen gymnasiesärskola utan våra elever erbjuds plats på gymnasiesärskola i närliggande kommuner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2022 07:46