Särskola

Kulram

Särskolan är en egen skolform med egna kursplaner, och för gymnasiesärskolans nationella program också egna betygskriterier.

Särskolan omfattar både den obligatoriska särskolan, för skolpliktiga barn, och gymnasiesärskolan. Den obligatoriska särskolan är uppdelad i två former; grundsärskolan och träningsskola.

Grundsärskola i Markaryds kommun finns på Strömsnässkolan. Där finns specialpedagog, speciallärare, särskolepedagog och elevresurser i verksamheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021 13:25

Kontakt

Ulla-Britt Thulin

Utvecklingssamordnare

ulla-britt.thulin@markaryd.se
043372069

Camilla Moberg

Biträdande rektor

camilla.moberg@markaryd.se
043372264