Grundsärskola

Bild

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning eller en bestående hjärnskada. Grundsärskolan har årskurserna 1-9 och elevgrupperna är oftast mindre än i grundskolan.

Grundsärskolan i Markaryds kommun är placerad på Strömsnässkolan. Det finns specialpedagog, speciallärare, särskolepedagog och elevresurser i verksamheten. Eleverna har en tillhörighet till en grundskoleklass och följer klassen så mycket som eleven klarar av. För övrigt har eleven individuellt schema som den följer och alla elever som läser enligt grundsärskolans läroplan får en Ipad som ett redskap i skolan. Läromedel och uppgifter anpassas efter elevens förutsättningar och behov.

Utredningar

Innan eleven kan börja i grundsärskolan måste hemkommunen göra en utredning som ska omfatta fyra bedömningar:

  • Pedagogisk bedömning
  • Psykologisk bedömning
  • Medicinsk bedömning
  • Social bedömning

När alla bedömningar är klara kan kommunen fatta beslut om eleven har rätt till grundsärskola, det vill säga om eleven tillhör grundsärskolans målgrupp.

Innan hemkommunen kan fatta beslutet att en elev ska börja i grundsärskolan måste båda vårdnadshavarna tacka ja. Det är möjligt för vårdnadshavarna att tacka nej till en plats i grundsärskolan.

Läroplan och kursplaner

Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner.

Inriktning, ämnen eller ämnesområden

Om ansvarig huvudman bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, läser eleven istället ämnesområden i inriktningen träningsskolan. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Intyg, studieomdömen och betyg

När en elev går ut grundsärskolan får eleven ett intyg om sin utbildning. Om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det ska eleven få ett allmänt studieomdöme. I grundsärskolan får eleven bara betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. I träningsskolans ämnesområden sätts inga betyg. Efter grundsärskolan kan eleven gå vidare till något av programmen på gymnasiesärskolan.

Klass 3-4: 070-823 63 75

Klass 5-8: 070-823 63 71

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021 13:25

Kontakt

Carina Sandberg

Specialpedagog

carina.sandberg@markaryd.se
043372399