Gymnasiesärskola

Kulram

Utbildningen i gymnasiesärskolan är fyraårig och är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller grundsärskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

För att avgöra om en elev tillhör målgruppen gör hemkommunen en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Utredningen ligger till grund för kommunens beslut om eleven tillhör målgruppen eller inte.

Det finns nio yrkesinriktade nationella program och individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad efter elevens förutsättningar.

 • Administration, handel och varuhantering
 • Estetiska verksamheter
 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Fordonsvård och godshantering
 • Hantverk och produktion
 • Hotell, restaurang och bageri
 • Hälsa, vård och omsorg
 • Samhälle, natur och språk
 • Skog, mark och djur
 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

  Dessutom kan eleven ha praktik om det är bra för eleven.
  Istället för betyg, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper.

Vad händer efter utbildningen?

Efter utbildningen på nationellt och individuellt program får eleven ett gymnasiesärskolebevis. Det beskriver vilka kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från gymnasiesärskolan och innehåller information om:

 • Programmet
 • Ämnesområden eller kurser eleven har läst
 • Betygen
 • Elevens arbetsplatsförlagda lärande eller praktik
 • Gymnasiesärskolearbetet

Markaryds kommun har idag ingen egen gymnasiesärskola utan våra elever erbjuds plats på gymnasiesärskola i närliggande kommuner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2021 11:39