Skolskjutsturer

Skolskjutsturerna anpassas efter skolornas ramtider, det vill säga den tid skolan börjar och slutar varje dag i respektive årskurs.

Ramschemat uppdateras årligen. Skolskjutsarnas morgonturer behöver ibland justeras under läsåret och då informeras vårdnadshavare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019

Kontakt

Ann-Christin Kristensson

Handläggare

ann-christin.kristensson@markaryd.se
043372072