Skolskjutsturer

Skolskjutsturerna anpassas efter skolornas ramtider, det vill säga den tid skolan börjar och slutar varje dag i respektive årskurs.

Ramschemat uppdateras årligen. Skolskjutsarnas morgonturer behöver ibland justeras under läsåret och då informeras vårdnadshavare. Aktuella tider hittar du i dokument längre ner på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2024 11:09