Bygga, bo och miljö

2030 – Tillsammans mot framtiden

Projektet 2030 – Tillsammans mot framtiden har nu kommit till sin slutfas

I projektet ska vi alla tillsammans ta fram en vision för hur vår bygd ska se ut år 2030. Under hösten 2019 uppmuntrade vi Er att fylla i vår enkät och på så sätt bidra med era tankar och idéer i ett första steg. Gensvaret blev stort och vi fick in många svar, tack! Enkätundersökningen avslutades och vi gick in i nästa steg i processen – dialogmötena.

Under början av 2020 har vi varit ute i kommunen för att träffa Er och prata framtidsdrömmar för utvecklingen av Markaryds kommun. Sex möten har genomförts: Timsfors, Vivljunga, Strömsnäsbruk, Markaryd, Traryd och Ryd. Det har varit stor uppslutning till alla mötena och en härlig stämning har präglat dem samma. Massor av goda idéer har inkommit och vi tackar för engagemanget!

Kommande arbete

Alla idéer vi har fått in från enkäter, dialogmöten och digitalt forum kommer framöver att bearbetas och omvandlas till den kommande visionen. Denna sidan kommer fortsatt att uppdateras med information om projektet.

 

Summering av projektet hitintills

STORT TACK för ert engagemang! Över 2000 personer har deltagit i projektet ”2030 – Tillsammans mot framtiden” och kommit in med kloka idéer kring hur vi ska utveckla Markarydsbygden framåt.

Nu kommer en grupp bestående av tjänstemän och politiker att arbeta fram en vision som kommer att presenteras efter sommaren.

En summering av de hittills genomförda aktiviteterna och inkomna idéerlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2020 10:34

Kontakt

John Karlsson

Bygg- o Miljöchef

john.karlsson@markaryd.se
043372065

Louise Tallberg

Planarkitekt

louise.tallberg@markaryd.se
043372076