Bygga, bo och miljö

Hushållsavfall

soptunna

Ordinärt sker hämtning av hushållsavfall vid året-runtboende 1 gång var 14:e dag. Kärlet dvs tunnan kan väljas i storlek från 190 liter och uppåt. 

För fritidshus gäller andra intervall, se länk till taxa. Kommunen har inga egna fordon för hämtning av avfall. All hämtning sker genom vår renhållningsentreprenör, Ohlssons AB. Det är bara kommunen eller dess entreprenör får utföra hämtning av hushållsavfall enligt 15. kap Avfall och
producentansvar, Miljöbalken.

Ohlssons AB
Lars-Erik Andersson
010-450 06 18

Värends Miljö AB
0470-78 88 48
(dygnet runt)

Abonnemang
För tillgängliga abonnemang se renhållningstaxa.

Två eller flera abonnenter har möjlighet att använda samma abonnemang, så kallat delat abonnemang.

Trädgårdsabonnemang kan man teckna under tiden maj-okt. Abonnemanget avser 16 hämtningstillfällen med 14-dagars intervaller. maj-oktober.

Farligt avfall
Hushållen kan lämna farligt avfall på återvinningscentralen Alandsköp.

Södra Smålands avfall och miljö
Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner har bildat Södra Smålands avfall och miljö som på ägarnas uppdrag svarar för det kommunala ansvaret att samla in, transportera och omhänderta hushållsavfall enligt 15 kap miljöbalken.

Till grund för uppdraget ligger den av respektive ägares kommunfullmäktige beslutade renhållningsordning (avfallsplan och föreskrifter) samt renhållningstaxa. Detta sätter, tillsammans med bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv, ramarna för bolagets verksamhet.

Syftet med att bilda avfallsbolag mellan Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult är främst att:

  • Utveckla en hållbar verksamhet genom at säkerställa kompetensförsörjning med större gemensamma resurser så att avfallsverksamheten uppfyller ställda krav och målsättningar
  • Storskalighetsfördelar, ex inom administration, information, insamling, fjärrtransporter, upphandlingar och materialhantering
  • Öka servicen till medborgarna med syfte att öka kundnöjdheten och förtroende för verksamheten
  • Bygga upp verksamheten med ekonomiska, miljöriktiga och långsiktiga lösnignar som håller över tid.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2019
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Ohlssons AB

Lars-Erik Andersson


010-450 06 18

Värends Miljö AB


0470-78 88 48

SSAM -

Södra Smålands avfall & miljö

info@ssam.se
0470-59 95 00