Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Renhållningsordning

Renhållningsordningen innehåller avfallsplan samt föreskrifter om avfallshantering.

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument med mål för kommunens avfallshantering och planerade åtgärder. Avfallsföreskrifterna anger hur avfallsinsamlandet ska gå till.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2019
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

SSAM -

Södra Smålands avfall & miljö

info@ssam.se
0470-59 95 00