Bygga, bo och miljö

Renhållningstaxa

Här ser kan du se vad hämtning av avfall kostar. Beroende på vilka behov fastighetsägaren har kan avfallskärlen ha olika storlek och tömmas med olika intervall.

Abonnemang kan också delas mellan grannar med var sin faktura. Taxan innehåller även andra avgifter t ex latrintömning för fritidshus, hämtningsavgift för container, avlämningsavgifter på Alandsköp med mera.

Fakturering av avfallshämtning för hushåll i tätorterna sker normalt 6 gånger per år.

Småföretagstaxa
Fåmansföretag har möjlighet att lämna mindre mängder sorterat återvinningsbart verksamhetsavfall mot uppvisande om erlagd årsavgift.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Sara Ekelund

Ekonomiassistent

sara.ekelund@markaryd.se
0433-72015