Hushållsavfall

soptunna

Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner har bildat Södra Smålands avfall och miljö, SSAM. De ansvarar numera för att samla in, transportera och omhänderta hushållsavfall.

Södra Smålands avfall och miljö

Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner har bildat Södra Smålands avfall och miljö som på ägarnas uppdrag svarar för det kommunala ansvaret att samla in, transportera och omhänderta hushållsavfall enligt 15 kap miljöbalken.

Till grund för uppdraget ligger den av respektive ägares kommunfullmäktige beslutade renhållningsordning (avfallsplan och föreskrifter) samt renhållningstaxa. Detta sätter, tillsammans med bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv, ramarna för bolagets verksamhet.

Syftet med att bilda avfallsbolag mellan Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult är främst att:

  • Utveckla en hållbar verksamhet genom at säkerställa kompetensförsörjning med större gemensamma resurser så att avfallsverksamheten uppfyller ställda krav och målsättningar
  • Storskalighetsfördelar, ex inom administration, information, insamling, fjärrtransporter, upphandlingar och materialhantering
  • Öka servicen till medborgarna med syfte att öka kundnöjdheten och förtroende för verksamheten
  • Bygga upp verksamheten med ekonomiska, miljöriktiga och långsiktiga lösnignar som håller över tid.

För mer information och kontakt besök deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Undantag från avfallsföreskrifterna

Har du ett ärende om din sophämtning så är det främst SSAM som hanterar dessa ärenden. Vill du anmäla om kompost eller ansöka om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall söker du detta hos miljö- och byggenheten. Blanketter finns på våra e-tjänster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023 10:41
Sidansvarig: Lina van der Putten