Kompostering av matavfall

Om du vill kompostera ditt matavfall måste du anmäla det till miljö- och byggenheten. Detta gäller oavsett vilken komposteringsmetod du använder dig av.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till miljo@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Kompostering är ett sätt att återanvända näringsämnen från ditt organiska hushållsavfall och använda det till att förbättra jorden i trädgården. Om du vill själv kompostera ditt matavfall istället för att lämna det till kommunens insamling måste du, enligt miljöbalken samt 38§ i avfallsföreskrifter för Markaryds kommun, anmäla det till miljö- och byggenheten.

I blanketten fyller du i vilken typ av varmkompost du ska använda, vilket matavfall som ska komposteras och hur du ska ta hand om matavfallet. Syftet med anmälan och kraven är att minska risken för problem med råttor och lukt.

För att kompostera hushållsavfall måste du ha en tät varmkompost och sköta den så att du inte stör dina grannar. Tänk på att kompostbehållaren ska:

  • Vara byggd så att den inte drar till sig skadedjur eller orsakar andra olägenheter
  • Vara sluten, stabil och tillverkad av beständigt material
  • Ha maximalt 5 mm stora hål och springor för ventilation och dränering

Du som komposterar ditt matavfall med Bokashi behöver också anmäla det till miljö- och byggenheten, eftersom Bokashi är en komposteringsmetod. I anmälan redovisar du vilka behållare som används och hur du ska ta hand om matavfallet efter att det varit i Bokashibehållaren. Om du gräver ner det Bokashikomposterade matavfallet i odlingslådor under sommarhalvåret behöver du redovisa var odlingslådorna är placerade. Du behöver också redovisa hur matavfallet tas omhand på vintern.

Ett sätt att lösa komposteringen på vintern är att komplettera med en isolerad varmkompost. Om du inte har en varmkompost behöver du ha skadedjurssäkra behållare och en plats där du kan förvara matavfallet fram till sommarhalvåret.

I stort sett allt organiskt matavfall kan komposteras: matavfall, kaffefilter, tepåsar, hushållspapper. Även äggskal, kött-, fisk- och skaldjursrester.

Stora köttben bryts knappast ner i en kompost men kan läggas med ändå och sedan krossas till benmjöl som är bra växtgödsel.

Plast, glas, metall, gummi, läder, kemikalier, vedaska, kalk, innehållet i dammsugarpåsar, cigarettfimpar, delar från sjuka växter, ogräs som gått i frö (kan dock komposteras i varmkompost där många frön dör av värmen).

Om du vill kompostera trädgårdsavfall behöver du inte anmäla detta. Trädgårdsavfall går utmärkt att kompostera i den egna trädgården. Gräsklipp, löv, barr, blast och liknande går bra att lägga i trädgårdskomposten. Tänk på att placera komposten på ett bra ställe så att du inte stör dina grannar.

För att kunna få sophämtning var fjärde vecka får inget matavfall läggas i sopkärlet. Det innebär att du måste ha en kompostbehållare för matavfall, om du inte är med i kommunens hämtning av matavfall. Sophämtning var fjärde vecka ansöker du på samma blankett som du anmäler om kompostering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023 10:44