Bygga, bo och miljö

Renhållningsordning

Renhållningsordningen innehåller avfallsplan samt föreskrifter om avfallshantering.

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument med mål för kommunens avfallshantering och planerade åtgärder. Avfallsföreskrifterna anger hur avfallsinsamlandet ska gå till.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:14
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

SSAM -

Södra Smålands avfall & miljö

info@ssam.se
0470-59 95 00