Buller och störande ljud

Buller anses idag vara ett av de mest utbredda miljöproblemen och är den störning som berör flest människor i Sverige. Buller definieras oftast som oönskat ljud, vilket innebär att huruvida ett ljud upplevs som buller eller inte varierar från person till person. Buller och höga ljudnivåer kan komma från bland annat trafik, industrier och grannar.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till miljo@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Faktorer som kan påverka hur ett ljud upplevs är exempelvis tidpunkt på dygnet, i vilket sammanhang det är och vilken attityd man har till ljudet. Fysiska faktorer som ljudstyrkenivå, karaktär och frekvenssammansättning spelar också en stor roll.

Buller påverkar vår hälsa och vår möjlighet till en god livskvalitet. Det påverkar människor olika beroende på vilken typ av buller det är, vilken styrka det har, vilka frekvenser det innehåller, och hur det varierar över tiden.

Förutom att vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt. Mycket höga ljudnivåer kan orsaka hörselnedsättning och tinnitus.

Störs du av buller?

Om du är störd av buller vänd dig i första hand till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten. Om du inte får gehör vänd dig till miljö- och byggenheten, som bedömer situationen och kan fatta beslut om utredningar och åtgärder. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023 10:58
Sidansvarig: Lina van der Putten