Fukt och mögel

Angrepp från mögel kan vara skadligt för din hälsa. Där det finns tillgång till fukt, syre och näring kan mögel börja växa.  De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskadade väggar, tak, golv eller otillräcklig ventilation.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till mbn@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Hälsorisker som kan orsakas av mögel

Om du inte åtgärdar fuktskador kan det bildas mögel, bakterier, alger och kvalster. Det kan även leda till att bygg- och inredningsmaterial bryts ner och ökar risken för avsöndring av kemiska ämnen till luften. Det kan till exempel ge luftvägsbesvär och andra överkänslighetsreaktioner.

De vanligaste symptomen är rethosta, snuva, rinnande ögon, huvudvärk eller hudutslag. Försvinner dessa symptom när man byter miljö, kan det vara problem i den bostad eller lokal där man vistats. 

 Tecken på fukt och mögel

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador i byggnaden. Det kan även visas genom lukt, flagande färg eller våtrumsmattor som släpper från golvet och blir bubbliga.

Mögel kan även bildas i kakelfogar där man inte regelbundet gör rent och där det finns tillgång till organiskt material och kalk- och tvålrester. Det här är ett exempel på mögel som inte behöver betyda att det är en fuktskada utan att det finns ett behov att regelbundet göra rent mellan fogarna. 

Misstanke om fukt eller mögel

Om du upptäcker mögel eller fuktskada i din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren eller den som är ansvarig för verksamheten. Denne ska utreda orsaken till problemet, vidta åtgärder och ta bort det mögelskadade materialet. Tar fastighetsägaren inte fukt- eller mögelskadan på allvar kan du lämna in ett klagomål till miljö- och byggenheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021 13:33
Sidansvarig: Lina van der Putten