Legionella

Legionellabakterier är vanliga i jord- och vattensamlingar. För att hindra att de sprids i vattenledningar är det viktigt att kall- och
varmvatten har rätt temperatur.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till miljo@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Vad är legionella?

Legionellabakterier orsakar influensaliknande pontiacfeber och lunginflammationen legionärssjuka. I Sverige är legionärssjukan
anmälningspliktig, det vill säga att läkare måste anmäla till Folkhälsomyndigheten om de träffar på något fall av sjukdomen. Människor kan bli infekterade genom att andas in vattendimma med legionellabaketerier i
samband med exempelvis dusch eller bubbelbad. Att dricka vatten anses inte
farligt.

Viktigt med rätt temperatur på vattnet

Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan
35 °C - 40 °C. Stillastående eller långsamt strömmande vatten och biofilmer som byggs upp på innerväggar i installationer ger goda förutsättningar för tillväxt. För att hindra att bakterierna uppstår i vattenledningar är det viktigt att kall- och varmvatten har rätt temperatur.

Egenkontroll minimerar risken

Genom att ta fram och följa rutiner för regelbundna
kontroller och åtgärder kan du med din egenkontroll minimera risken för
tillväxt av legionella. Här finns förslag på punkter att ha med i din
egenkontroll:

  • Kontrollera att varmvatteninstallationer är utformade så att det är som lägst 50 grader varmvattentemperatur vid tappstället (Boverkets byggregler).
  • Se till att varmvattenberedare och ackumulatorer har en temperatur på minst 60 grader.
  • Se till att temperaturen på samtliga VVC-slingor (inklusive VVC-systemets returledning) har en temperatur på lägst 50 grader.
  • Ta bort eller åtgärda eventuella blindledningar, exempelvis felaktigt konstruerade handdukstorkar och tappställen som inte alls eller
    sällan används.
  • Kallvatten ska hållas kallt – varmvatten ska hållas varmt! Ha isolerade ledningar som är monterade så att kall- och varmvattenledningar inte kommer i kontakt med varandra.
  • Se till att vattenberörda delar av tappvatten-installationer är av sådant material som gör att inte exempelvis rost och sediment kan ansamlas och vara grogrund för bland annat legionellabakterier.

Läs mer om vilka temperaturer för tappställen som gäller på Boverkets sida för byggregler.

Vattenanalys

Om det finns misstanke om legionellatillväxt i vattensystemet, exempelvis efter problem med för låga temperaturer, kan du göra en vattenanalys för att fastställa om vattensystemet innehåller legionellabakterier.

Om höga halter legionellabakterier hittas i ledningssystemet måste det åtgärdas och man kan behöva göra en omfattande sanering. Om det sker
sanering på grund av legionellaförekomst är det viktigt att informera de

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023 10:58
Sidansvarig: Lina van der Putten