Bygga, bo och miljö

Temperaturer och drag

Ett inomhusklimat som är för kallt, varmt eller för dragigt kan vara farligt för din hälsa. Här kan du läsa mer om vad som gäller för temperaturer och drag.

Lufttemperatur

För att få en behaglig inomhusmiljö rekommenderar vi en temperatur på mellan 20°C och 24°C. Lufttemperaturen i en bostad bedöms vara en olägenhet för människors hälsa om den understiger 18°C eller varaktigt överstiger 26°C. På förskolor, ålderdomshem och i liknande lokaler bör temperaturen vara minst  20°C. 

Drag

Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag, så kallat strålningsdrag.  Det är därför viktigt att huset har en bra isolering.

Problem med temperatur och drag i bostaden

Om du har en hyresrätt och har problem med inomhusklimatet bör du i första hand ta kontakt med din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller myndigheternas fastställda krav.  Bor du i en bostadsrätt ska du istället ta kontakt med styrelsen.

Om inga undersökningar eller åtgärder görs kan du vända dig till miljö- och byggenheten som är tillsynsmyndighet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 april 2020
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Christel Yngve

Miljö o Hälsoskyddsinsp

christel.yngve@markaryd.se
043372039

Madeleine Karlsson

Miljö- o Hälsoskyddsinsp

madeleine.karlsson@markaryd.se
043372062