Eldning inomhus

En brasa är ofta ett sätta att öka trivseln inomhus och eldning med biobränsle som ved, pellets, flis och liknande är bra val ur miljösynpunkt. Tyvärr kan den här typen av bränsle ha en negativ effekt på hälsan eftersom det innehåller mycket sot och partiklar. Genom att elda på rätt sätt kan du gynna miljö, hälsa och plånbok och du kan minska utsläppen med upp till 50 procent och bidra till bättre luft där du bor.

Elda rätt - Tänd inte för stor brasa

Tänk på att inte tända för stor brasa som du måste strypa draget på. Utsläppet av hälsovådliga ämnen blir då större och risken för skorstensbrand ökar. Veden ska vara torr och finkluven. Bränslet bör ha torkats i minst ett år innan användning. Ved som är fuktig bildar nämligen hälso- och miljöfarliga ämnen. Eldar du brasan rätt brinner den med en klargul låga utan att sota eller imma igen kaminens glas. Från skorstenen syns då inte röken alls, förutom då det är kallt ute och ofarlig kondens som ser ut som vit rök kan bildas.

  • Använd helst tändmedel i form av braständare eller fint huggna vedträn.
  • Undvik helst tidningspapper, det kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln.
  • Använd inte tändvätska.

På MSB:s webbplats Din Säkerhet finns bra information om hur man eldar rätt med ved inomhus.

MSB - Elda rätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Förbjudet att elda med

Det är förbjudet att elda med sopor och avfall eftersom det skapar dålig lukt, sotnedfall och föroreningar. Det är inte heller tillåtet att elda impregnerat eller målat virke eller spån- och plywoodplattor. När du eldar i vedeldad bastu och badtunnor, kakelugn och kamin eller vedeldad pizzaugn ska du rätta dig efter de regler som gäller för eldning av biobränsle. Du som eldar ansvarar alltid för att omgivningen inte besväras.

Ta hänsyn till dina grannar

Det finns inga generella förbud mot biobränsle i Markaryd, men du bör alltid ta hänsyn till dina grannar. Miljö- och byggenheten kan i värsta fall meddela eldningsförbud. Samma gäller för miljögodkända pannor och installationer godkända av miljö- och byggenehten. För att inte störa dina grannar ser du efter vart vinden blåser och med vilken styrka. En bra regel är att aldrig elda när luften är stillastående eftersom rökgaserna då inte sprids ordentligt. Lufttillförseln bör alltid vara god när du eldar.

Sotning och brandskyddskontroll

Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll. Osby Sotarn AB ansvarar för båda aktiviteterna i kommunen.

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller och hur och vem du kontaktar, när du har frågor om sin sotning/brandskyddskontroll på nedan hemsidor:

Markaryds Räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Osby Sotarn AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd som krävs

Du kan behöva bygglov eller bygganmälan för ny eldstad, ny skorsten eller väsentlig ombyggnad av skorsten. Förvarar du veden på tomten närmare än 4,5 meter från grannen? Då är du skyldig att samråda med din granne.

Läs mer om detta i plan- och byggnadslagen kap 8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kan även krävas tillstånd för dig som vill ha ett större bränsleupplag på tomten. Kontakta miljö- och byggnadsenheten för mer information.

Funderar du på att installera panna eller kamin?

Du som ska installera panna eller kamin bör använda modern teknik med miljögodkänd panna och ackumulatortank. När du vill installera en ugn i hemmet passar vedkamin, brasinsats, öppen spis eller liknande alldeles utmärkt. Du bör först kolla så att ugnen fungerar tillsammans med din skorsten. Prata med en skorstensfejarmästare så att det blir rätt.

Eldstäder och pannor för fast bränsle

  • Skorstensmynningen ska vara minst en meter över yttertakets högsta punkt.
  • Anmälan för eldning av fast bränsle ska du ha lämnat in när du installerar, förändrar eller byter ut en eldstad. Undantag för brasinsatser i öppen spis, som dock alltid kräver ett besiktningsintyg från sotare.
  • Typgodkända och miljöprövade anläggningar är något som du bör installera.
  • Ved-/kombipanna bör vara kopplad till en lämplig ackumulatortank.
  • Miljö- och byggenheten kan ingripa med begränsningar eller förbud om omgivningen störs.
  • Ackumulatortank för panna

Du som vill installera en ny panna för fast bränsle tittar enklast på typgodkännandet om du även behöver installera en ackumulatortank till pannan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023 10:58
Sidansvarig: Lina van der Putten