Bygga, bo och miljö

Ventilation

I inomhusluften samlas föroreningar från till exempel matlagning, rökning, städning, dusch och tvätt. Dessutom förorenas luften av koldioxid från människors utandningsluft. Inomhusluften behöver därför bytas ut mot frisk luft utifrån vilket görs genom en fungerande ventilation.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till mbn@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Om du bor i hyreslägenhet

Om du som hyresgäst har klagomål på dålig luft, fukt eller mögel ska du i första hand ta kontakt med din hyresvärd eller fastighetsägare för att få problemet åtgärdat. Skulle du inte få hjälp kan du kontakta kommunens miljö- och byggenhet.

Om du har eget boende

De vanligaste ventilationssystemen i ett eget boende är självdragsventilation, mekanisk frånluftsventilation eller mekanisk från- och tilluftsventilation. Det finns mycket att göra för att förbättra dessa system. Ta kontakt med en sakkunnig på bostadsventilation om du inte själv har kunskapen.

Obligatorisk ventilationskontroll

Bostäder, skolor och lokaler bör ha en tillfredsställande inomhusmiljö. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har en viktig roll för att uppfylla detta mål. Det är miljö- och byggenheten som är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs.

OVK ska genomföras regelbundet i de flesta byggnader, vart tredje eller vart sjätte år, beroende på typ av byggnad. Det är byggnadens ägare som ska till till att OVK utförs. Funktionskontrollanten måste vara certifierad. Boverket har en sökfunktion där du som fastighetsägare kan söka fram certifierade kontrollandet i din närhet.

Om byggnadens ägare inte följer reglerna eller underlåter att avhjälpa påtalade brister kan kommunen förelägga ägaren att vidta åtgärder med stöd av plan- och bygglagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021 13:33
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Christel Yngve

Miljö o Hälsoskyddsinsp

christel.yngve@markaryd.se
043372039

Madeleine Karlsson

Miljö- o Hälsoskyddsinsp

madeleine.karlsson@markaryd.se
043372062