Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en kontroll av byggnadens inomhusklimat och av dess ventilationssystem. Kontrollen sker med olika intervall beroende på vilken typ av ventilation byggnaden har samt vilken typ av byggnad det avser.

Det är obligatoriskt att göra en ventilationskontroll innan ventilationssystem används för första gången. Det gäller också vid större om- och tillbyggnader.

Klicka här för att komma till boverkets hemsida där kan du läsa er om vad obligatorisk ventilationskontroll innebär. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att läsa mer om olika typer av ventilationssystem på Energimyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OVK utförs av

Obligatorisk ventilationskontroll utförs av certifierade funktionskontrollanter. Funktionskontrollanten gör en besiktning av ventilationssystemet och skriver ett OVK-protokoll som du ska skicka till miljö- och byggenheten.

Klicka här för att hitta certifierade funktionskontrollanter som utför OVK. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kontroll och tillsyn
Det är miljö- och byggnadsnämnden som övervakar att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK och att kontrollen utförs inom angivet tidsintervall. Förekommer brister behöver dessa åtgärdas innan tidsintervallet löper ut.

Visar det sig att fastighetsägaren underlåter att utföra OVK-kontroll eller åtgärda påtalade brister kan miljö- och byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att genomföra kontrollen alt. förelägga om vite.

Intervaller för OVK
Förutom vid ny- och ombyggnad behöver det även göras regelbundna ventilationskontroller. Hur ofta beror på byggnadens användning och typ av ventilationssystem.

Kontrollintervall

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och linkande med S-, F- och FX-ventilation.

3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT- och FTX-ventilation.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F- och FX-ventilation.

6 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-ventilation.

6 år

En- och tvåbostadshus med FX, FT och FTX-ventilation.

Vid nybyggnad, nyinstallation.

Förklaring av ventilationstyper

  • S = Självdragsventilation
  • F = Frånluftsventilation
  • FT = Från- och tilluftsventilation
  • FTX = Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning
  • FX = Frånluftsventilation med värmeåtervinning

Undantag från OVK

Följande byggnader behöver ingen ventilationskontroll:

  • en- och tvåbostadshus med självdragssystem
  • en- och tvåbostadshus med mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande jämförbar näring.

Skicka protokollet

Skicka protokollet från utförd OVK till miljö- och byggenheten. Vi ser gärna att du skickar in digitalt på e-posten mbn@markaryd.se. Du kan också lämna in protokollet i receptionen på Drottninggatan 11 i Markaryd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023 10:58