Attefallstakkupa

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga en attefallstakkupa.

Det krävs oftast inte bygglov för att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupa. I de flesta fall krävs det istället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Du behöver göra en anmälan om:

 • takkuporna byggs på ett en- eller tvåbostadshus
 • du bygger högst två takkupor
 • det efter uppförandet finns högst två takkupor på bostadshuset
 • takkuporna inte innebär något ingrepp i bärande konstruktion, som till exempel takstolar.
 • takkuporna tillsammans upptar högst halva takfallet på bostadshuset.

Du behöver alltid bygglov om:

 • byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö.


Allt du behöver veta om anmälan för attefallstakkupa


Dessa handlingar behöver du för din anmälan:

 • anmälan
 • förslag på kontrollplan
 • konstruktionsritning
 • ritningar, som plan-, fasad- och sektionsritning
 • situationsplan på kartunderlag.

Alla ärenden är unika, därför kan du behöva komplettera med fler handlingar. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din anmälan.

Tänk på!

Tänk på att du måste få startbesked innan du påbörjar din byggnation av attefallstakkupa. Innan du tar din byggnation i bruk måste du även få ett slutbesked av miljö- och byggenheten.

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Hämta ditt kartunderlag

Du kan hämta ut ditt kartunderlag hos Lantmäteriet.
Börja med att söka upp din fastighet. Välj sedan ”Byt kartlager” till fastighetskarta.
Vid utskrift välj skala 1:400, med utskriftsformat A3.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartundelag som du hämtat på Lantmäteriet i steget ovan behöver du endast markera ut den byggnad för vilken åtgärden gäller, detta för att det både ska vara tydligt för din handläggare men även för dina grannar, vad det är du vill göra.


Förstora bilden

Gör klart dina ritningar

Det är viktigt att du skickar med rätt handlingar när du söker bygglov/anmälan. Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och på vitt papper.

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En fasadritning beskriver byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Ska du bygga nytt eller göra förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning.

Saknar du ritningar på ditt hus?

Saknar du ritningar på ditt hus kan du beställa äldre ritningar från kommunens arkiv, vilket kan medföra en kostnad enligt kommunens antagna taxa. Dessa handlingar kan du sedan använda dig av när du tar fram dina nya byggnadsritningar. Innan vi skickar ut dina beställda handlingar kommer du få en prisuppgift från oss, som du måste godkänna om du vill ta del av ritningarna.

Kontakta kommunens arkiv

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning beskriver byggnadens bärande konstruktion, isolering och tätskikt med mera. Den redovisar de ingående byggkomponenterna och deras dimensioner samt hur de monteras. Mängden konstruktionsritningar och kraven på detaljrikedom varierar beroende på hur komplicerat projektet är.

Ritningar ska alltid vara fackmannamässigt utförda. Det är kvalitén som är avgörande - en bedömning som miljö- och byggenheten avgör.

Kontrollplanen är viktig

Du behöver alltid skicka in en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din ansökan eller anmälan ska kunna beviljas.

Skicka in din anmälan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna anmäla om attefallstakkupa.

Innan du skickar in din anmälan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Allt du behöver veta om anmälan för attefallstakkupa. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan göra anmälan direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga anmälan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även anmäla genom att fylla i blanketten ”Anmälan” som du hittar på samma sida som e-tjänsten.
Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till byggr@markaryd.se. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga anmälan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 12:55