Bygglov för anläggningar

Bygglov krävs för vissa andra anläggningar än byggnader. Av plan­ och byggförordningen, framgår vilka andra anläggningar än byggnader som det krävs bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra.

Följande åtgärder kräver bygglov

  • Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser,skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor.
  • Upplag och materialgårdar. Exempelvis återvinningsstationer och containrar uppställda  under en längre tid.
  • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Det krävs dock inte bygglov för en liten cistern eller en liten fast anläggning som endast är avsedd för en viss fastighets behov.
  • Vindkraftverk som är högre än 20 meter över markytan, placerad så att avståndet till närmsta tomtgräns är kortare än kraftverkets höjd över marken, eller monteras fast på en byggnad eller har en diameter på vindturbinen som är större än tre meter. Bygglov krävs dock inte för vindkraftverk som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken.
  • Plank, fristående murar och stödmurar. Det finns dock undantag från bygglovsplikten för en- och tvåbostadshus, totalförsvaret och för murar och plank som undantagits från lovplikt i en vägplan eller järnvägsplan.
  • Parkeringsplatser utomhus. Undantag: En- och tvåbostadshus, för fastighetens behov.
  • Begravningsplatser.
  • Transformatorstationer.

Om du vill veta mer

Tag gärna kontakt med miljö- och byggenhetens bygglovshandläggare om du har frågor innan du lämnar in din ansökan.

Ansök om bygglov via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte bank-id kan du fortfarande ansöka via blankett, som du hittar på Blanketter och e-tjänster Öppnas i nytt fönster..

Ansökningar skickas alltid till mbn@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2021 08:22

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60

Laszlo Harmath

Bygglovingenjör

laszlo.harmath@markaryd.se
043372058

Josefine Svensson

Bygglovshandläggare

josefine.svensson@markaryd.se
043372195