Bygglov för skyltar och ljusanordning

När du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom ett område som omfattas av detaljplan behöver du ansöka om bygglov.

Att sätta upp en skylt kan vara att montera den på en byggnad, på en annan
anläggning eller fristående på marken. Det kan även vara att exempelvis montera den på ett plank, en mur, ett staket eller hissa upp den i en flaggstång.

Att flytta en skylt kan till exempel innebära att en befintlig skylt byter placering på byggnaden eller på marken.

Att väsentligt ändra innebär till exempel att en befintlig skylt ändrar storlek
eller utseende. Utseendeförändringar kan till exempel vara att texten, färgen
eller ljusstyrkan ändras. För att ändringen ska bli lovpliktig krävs att den är
väsentlig.

Fasadskyltar

De vanligaste fasadskyltarna är enkelsidiga skyltar som sitter på fasaden. Det finns även mjuka skyltar som fästs på fasaden. Exempel på mjuka skyltar är vepa och banderoll.

Fristående skyltar

Mindre fristående skyltar som är löst placerade på marken är vanliga i stadsmiljö, framförallt i stadskärnor. De har lite olika utföranden och namn som till exempel trottoarpratare, gatupratare, vippskylt och sandwichskylt. Exempel på sådana skyltar är affischtavlor, reklampelare, reklamtavlor med reklambudskap, bildväxlande skyltar och reklamballonger.

En bildskärm är en digital skärm som förmedlar reklam, information eller liknade. Den kan vara antingen fristående eller placerad på fasad.

Informations- och orienteringstavlor

Tavlorna är vanligt förekommande vid infarter till industriområden,
handelsområden eller bostadsområden.

Flaggor

Flaggor med företagsnamn, företagsloggor och produktnamn, så kallade reklamflaggor, antingen på fristående flaggstänger eller på flaggstänger som är fästa i fasader eller på tak är en form av skylt. En variant på reklamflagga är
fjäderflaggan som även kallas beachflagga.

Byggskyltar

Vid större byggprojekt finns ofta så kallade byggskyltar.

Undantag från lovplikt för vissa skyltar

Följande skyltar kräver inte bygglov:

 • en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige,
  kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande

Undantagen gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

Markupplåtelse

Om skyltar inte placeras på egen mark krävs tillstånd från aktuell fastighetsägare. 

Ordningslagen och lokala föreskrifter

För placering av skylt på offentlig plats, såsom exempelvis gator och parkmark,
inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från polismyndigheten.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan där skyltens placering markeras ut samt måttsättas till närmsta fastighetsgräns
 • Skyltritning. Ritningen ska redovisa utseende och skylttyp, mått samt förslaget i färg
 • Eventuella fasader som berörs ska finnas med
 • För stor fristående skylt skall även en konstruktionsritning som visar infästningen i mark redovisas och måttsättas

Miljö- och byggenheten kan komma att begära in fler handlingar om så behövs än vad som nämnts ovan.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.

Tag gärna kontakt med miljö- och byggenhetens bygglovshandläggare om du har frågor innan du lämnar in din ansökan.

Ansök om bygglov via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte bank-id kan du fortfarande ansöka via blankett, som du hittar på Blanketter och e-tjänster Öppnas i nytt fönster..

Ansökningar skickas alltid till mbn@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2021 13:15

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60

Laszlo Harmath

Bygglovingenjör

laszlo.harmath@markaryd.se
043372058

Josefine Svensson

Bygglovshandläggare

josefine.svensson@markaryd.se
043372195