Plank, staket och mur

Bild lånad av Malmö stad

När du ska bygga ett plank, staket eller en mur kan du behöva ansöka om bygglov, det beror på höjd och täthet på det du ska bygga.

För plank, mur och tillika stödmur är alltid bygglovspliktigt inom detaljplanelagt område.

Det har ingen betydelse av vilket material plank/mur/staket är gjort, utan det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur.

En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

Undantag från bygglovsplikt är följande:

  • Ett staket upp till 1,2 meter högt, därutöver kan det räknas det som plank. För att räknas som plank skall höjden vara över 1,2 meter över marknivå och genomsiktligheten vara 50% eller mindre.
  • Fullt genomsiktliga konstruktioner såsom nätstaket och pergola. Sådana åtgärder får inte uppföras så att de strider mot annan lagstiftning som till exempel strandskyddsbestämmelser eller utökad lovplikt i detaljplan.
  • Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

En stödmur används för att exempelvis hålla undan jordmassor. Det innebär att på murens ena sida är det uppfyllt med jord och på den andra sidan är muren fri.

Sikt och trafiksäkerhet, se bilaga , 239 kB, öppnas i nytt fönster.

Alla staket, plank och murar oavsett höjd eller om de kräver bygglov, måste följa regler för trafiksäkerhet och sikt.

Ansök om bygglov via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte bank-id kan du fortfarande ansöka via blankett, som du hittar på Blanketter och e-tjänster Öppnas i nytt fönster..

Ansökningar skickas alltid till mbn@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2022 16:04
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60

Laszlo Harmath

Bygglovingenjör

laszlo.harmath@markaryd.se
043372058

Josefine Svensson

Bygglovshandläggare

josefine.svensson@markaryd.se
043372195