Tidsbegränsade bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov får beviljas om en åtgärd är avsedd att pågå under en begränsad tid, har en tillfällig karaktär och åtgärden ifråga uppfyller något eller några, men inte alla, förutsättningar som krävs för ett permanent bygglov.

Den sökande måste även själv ha ansökt om ett sådant lov och vara till för ett behov som är tillfälligt.

Ett sådant tidsbegränsat bygglov får ges för alla bygglovspliktiga åtgärder. En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut.

Om inte alla förutsättningar för ett permanent bygglov kan uppfyllas är det möjligt att söka tidsbegränsat bygglov för upp till 15 år.

Tidsbegränsade bygglov får ges för alla bygglovspliktiga åtgärder.

Säsongslov

Det går att få ett särskilt bygglov som bara gäller för verksamhet under en viss säsong av året. Ett sådant bygglov kan vara tidsbegränsat eller permanent. Kravet för att söka ett säsongslov är att användningen upprepas under säsong vid minst två år i följd.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

  • Ansökan
  • Fasadritningar och vid byggnad även plan- och sektionsritning i skala 1:100 med huvudmått utsatta. På fasaderna ska befintliga och föreslagna marklinjer redovisas.
  • Situationsplan alt. nybyggnadskarta där åtgärden ritas in med huvudmått och samt avstånd till två närmsta tomtgränser ritas in.
  • Beskrivning av verksamheten och dess tillfällighet.
  • Beskrivning av hur verksamheten kommer att avvecklas.

Miljö- och byggenheten kan komma att begära in fler handlingar om så behövs än vad som nämnts ovan.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.

Tag gärna kontakt med miljö- och byggenhetens bygglovhandläggare om du har frågor innan du lämnar in din ansökan.

Ansök om bygglov via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte bank-id kan du fortfarande ansöka via blankett, som du hittar på Blanketter och e-tjänster Öppnas i nytt fönster..

Ansökningar skickas alltid till mbn@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2021 13:16

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60

Laszlo Harmath

Bygglovingenjör

laszlo.harmath@markaryd.se
043372058

Josefine Svensson

Bygglovshandläggare

josefine.svensson@markaryd.se
043372195