Friggebod

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga en friggebod.

En friggebod är en mindre byggnad som kan användas som till exempel redskapsbod, förråd eller växthus.

Du behöver inte göra någon ansökan om bygglov eller anmälan om:

  • det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • den ska vara en komplementbyggnad
  • den är högst 15,0 kvadratmeter. Har du redan en eller flera friggebodar på din tomt får de totalt vara 15,0 kvadratmeter tillsammans
  • taknockshöjden är högst 3,0 meter
  • den uppförs fristående (får exempelvis inte byggas ihop med bostaden)
  • den placeras i närheten till ett en-eller tvåbostadshus
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne eller närmare om grannen medger det
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata eller allmän plats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 12:58