Bygga, bo och miljö

Djur och djurskydd

Bild

Foto: Pixabay

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar enligt miljöbalken över förvaring och skötsel av husdjur och andra djur som hålls i fångenskap. Djur ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Djurskydd

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för djurskydd enligt djurskyddslagen. Det innebär att Länsstyrelsen har tillsyn över djurhållning, handlägger tillstånd för djurhållning och anmälningar när det gäller misskötsel av djur. Även tillsynen över livsmedel och foder i primärproduktion sker av Länsstyrelsen.

Frågor om djurskydd och anmälningar om vanskötta djur görs till Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 april 2020 07:49

Kontakt

Christel Yngve

Miljö o Hälsoskyddsinsp

christel.yngve@markaryd.se
043372039

Madeleine Karlsson

Miljö- o Hälsoskyddsinsp

madeleine.karlsson@markaryd.se
043372062