Bygga, bo och miljö

Djur och djurskydd

Bild

Foto: Pixabay

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar enligt miljöbalken över förvaring och skötsel av husdjur och andra djur som hålls i fångenskap. Djur ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till mbn@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Djurskydd

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för djurskydd enligt djurskyddslagen. Det innebär att Länsstyrelsen har tillsyn över djurhållning, handlägger tillstånd för djurhållning och anmälningar när det gäller misskötsel av djur. Även tillsynen över livsmedel och foder i primärproduktion sker av Länsstyrelsen.

Frågor om djurskydd och anmälningar om vanskötta djur görs till Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2021 08:23

Kontakt

Christel Yngve

Miljö o Hälsoskyddsinsp

christel.yngve@markaryd.se
043372039