Gå ej för nära vattendragen

Beskåda naturens starka krafter på ett säkert avstånd, det finns risk för ras och vattnet är väldigt strömt.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Djur och djurskydd

Bild

Foto: Pixabay

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar enligt miljöbalken över förvaring och skötsel av husdjur och andra djur som hålls i fångenskap. Djur ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Djurskydd

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för djurskydd enligt djurskyddslagen. Det innebär att Länsstyrelsen har tillsyn över djurhållning, handlägger tillstånd för djurhållning och anmälningar när det gäller misskötsel av djur. Även tillsynen över livsmedel och foder i primärproduktion sker av Länsstyrelsen.

Frågor om djurskydd och anmälningar om vanskötta djur görs till Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Kontakt

Christel Yngve

Miljö o Hälsoskyddsinsp

christel.yngve@markaryd.se
043372062