Husdjur

Foto: Pixabay

Du har ett ansvar att ditt husdjur har det bra och att du lever upp till de djurskyddsbestämmelser som finns. Här får du information om vad du ska tänka på när du har husdjur i Markaryds kommun.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till mbn@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Kommunens ansvar

Vi hanterar ärenden gällande problematiska hundar och katter samt om man vill ha till exempel höns inom detaljplanelagt område. Länsstyrelsen är den myndighet som sköter tillsyn över djurskydd. 

Att ha hund i Markaryds kommun

Som hundägare är du alltid ansvarig för allt som din hund förorsakar. En del människor tycker inte om, är rädda eller är allergiska för hundar och det måste respekteras. Det finns inget generellt kopplingstvång i kommunen, dock gäller koppeltvång inom alla offentliga platser enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Markaryds kommun.

Att ha katt i Markaryds kommun

Miljö- och byggenheten får ibland in klagomål på att katter uträttar sina behov i trädgårdar och sandlådor, samt anmälningar om förvildade katter som är i dåligt skick och som ibland attackerar tamkatter.

Du som äger katt har ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar. Se också till att din katt inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker. När en katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Lösspringande katter

Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för
boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare.

Djurhållning som kräver tillstånd inom detaljplanelagt område

Du behöver tillstånd från miljö- och byggnämnden för att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område. Tillstånd krävs för nötkreatur, häst, get, får, svin, orm, pälsdjur eller fjäderfä som inte kan klassas som sällskapsdjur. Är du osäker på om du bor inom detaljplanelagt område kan du ta kontakt med miljö- och byggenheten.

Blanketterna "ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område" samt "ansökan om nedgrävning av avlidet hästdjur finns på Blanketter och e-tjänster Öppnas i nytt fönster..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2022 13:06