Bygga, bo och miljö

Skadedjur

Skadedjur betyder djur som orsakar människor bekymmer. Exempel på dessa är mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror, flugor, vägglöss, råttor och möss. När man hör ordet skadedjur är det i dag främst kopplat till materiella skador men även sjukdomsspridning.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till mbn@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Skadedjur i hyreslägenhet eller bostadsrätt

Om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt och har problem med skadedjur så kontakta i första hand din fastighetsägare eller förening. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta miljö- och byggenheten.

Skadedjur i enfamiljshus

Om du bor i enfamiljshus ska du kontakta ditt försäkringsbolag om du får problem med skadedjur. Om angreppet inte täcks av försäkringen får du själv kontakta ett saneringsföretag. 

Miljöbalken om skadedjur

Enligt miljöbalken ska bostäder och andra lokaler för allmänna ändamål hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Syftet är att förhindra olägenhet för människors hälsa, det vill säga en störning som kan påverka hälsan menligt och som inte är liten eller helt tillfällig.

Miljö- och byggnadsnämnden kan förelägga en fastighetsägare att vidta åtgärder mot skadedjur "om det är av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet", det vill säga om skadedjuren kan orsaka större hälsorisker, som till exempel smittspridning.

Så kan du hålla råttorna borta

Utomhus

Råttor är skygga, smarta och misstänksamma vanedjur som gärna följer samma stråk, till exempel utmed husväggar, under buskar och i högt gräs. Genom att försämra deras förutsättningar att röra sig skyddat, minskar risken för att de ska ta sig fram till huset.

  • Undvik hög växtlighet nära och intill fasaden. Råttor är duktiga klättrare.
  • Mata helst inte fåglar och plocka upp eventuell fallfrukt.
  • Placera komposten en ordentlig bit från huset och släng aldrig matavfall i en öppen kompost.
  • Täta hål och möjliga gångar.

Är du osäker på om det är en råtta? Kolla spåren genom att strö ut mjöl tunt på till exempel ett kartongflak från öl eller läsk. Ställ det där du tror att råttan går. Råttan har fyra tår fram och fem betydligt större på baktassarna. Märken från svansen brukar också synas.

Inomhus

  • Håll rent och lämna inget ätbart framme.
  • Mat och fett i avloppet lockar till sig råttor. Torka istället av stekpannor och dylikt med hushållspapper innan du diskar.
  • Ha ordentliga galler på golvbrunnar.
  • Täta hål och möjliga gångar.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2022 09:04

Kontakt

Christel Yngve

Miljö o Hälsoskyddsinsp

christel.yngve@markaryd.se
043372039