Bygga, bo och miljö

Skadedjur

Skadedjur betyder djur som orsakar människor bekymmer. Exempel på dessa är mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror, flugor, vägglöss, råttor och möss. När man hör ordet skadedjur är det i dag främst kopplat till materiella skador men även sjukdomsspridning.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till mbn@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Skadedjur i hyreslägenhet eller bostadsrätt

Om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt och har problem med skadedjur så kontakta i första hand din fastighetsägare eller förening. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta miljö- och byggenheten.

Skadedjur i enfamiljshus

Om du bor i enfamiljshus ska du kontakta ditt försäkringsbolag om du får problem med skadedjur. Om angreppet inte täcks av försäkringen får du själv kontakta ett saneringsföretag. 

Miljöbalken om skadedjur

Enligt miljöbalken ska bostäder och andra lokaler för allmänna ändamål hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Syftet är att förhindra olägenhet för människors hälsa, det vill säga en störning som kan påverka hälsan menligt och som inte är liten eller helt tillfällig.

Miljö- och byggnadsnämnden kan förelägga en fastighetsägare att vidta åtgärder mot skadedjur "om det är av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet", det vill säga om skadedjuren kan orsaka större hälsorisker, som till exempel smittspridning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021 13:35

Kontakt

Christel Yngve

Miljö o Hälsoskyddsinsp

christel.yngve@markaryd.se
043372039