Vilda djur

Foto: Pixabay

Kommunen får ibland in klagomål om vildsvin, grävlingar och andra vilda djur i trädgårdar. Enligt svensk lag bedöms detta inte som en olägenhet och är därför inte ett ärende för kommunen.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till mbn@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Om djuren är aggressiva bör du kontakta polis eller kommunala skyddsjägare. Kommunens tekniska förvaltning kan hjälpa till och förmedla kontakt med kommunjägare.

Vilda djur kan söka sig till tätorterna och orsaka problem. Det finns alltid ett skäl till att djur söker sig till ett visst område. Det kan finnas mat, lämpliga bo-platser eller skydd. Vill man inte ha dem i sin närhet, får man försöka låta bli att erbjuda det de vill ha. Det är fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder vid problem med djur. 

Vad räknas som en olägenhet?

Olägenhet för människors hälsa betyder en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan på ett bestående sätt påverka människans hälsa negativt. Exempel på när vilda djur kan anses vara olägenhet för människors hälsa är när fåglar smutsat ner badplatser eller vid invasion av råttor.

Endast när miljö- och byggnadsnämnden bedömer att vilda djur utgör en olägenhet för människors hälsa är det ett ärende för nämnden. I de fall djur bedöms vara en olägenhet för människors hälsa brukar nämnden förelägga fastighetsägaren att vidta lämpliga åtgärder. Det är sällan som miljö- och byggnämnden beslutar om avskjutningar.

Skyddsjakt

Skyddsjakt kan bedrivas bland annat av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande skäl som har ett starkt allmänintresse eller för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom. Det är Länsstyrelsen som beslutar om sådan skyddsjakt.

Fastighetsägare kan besluta om skyddsjakt på vissa djur av andra anledningar än människors hälsa. Även kommunen kan som fastighetsägare besluta om sådan skyddsjakt. Vid skyddsjakt gäller jaktlagstiftningens regler.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021 13:35