Bygga, bo och miljö

Laddstolpar för elbilar

Markaryds kommun har med hjälp av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet* uppfört 10 laddstolpar med sammanlagt 20 laddplatser.

Sex av laddstolparna är avsedda för kommunens egna bilar,  främst hemtjänstens, medan övriga laddstolpar är publika. De publika laddstolparna är till för att ladda bilen under en kort tid medan du gör dina ärenden, och är placerade vid

  • busstationen (vid järnvägskiosken) i Strömsnäsbruk, 2 platser
  • kommunhuset i Markaryd, 2 platser
  • järnvägsstationen i Markaryd, 4 platser

Förutom kommunens egna laddstolpar erbjuder även privata företag möjlighet till laddning i Markaryd. Se mer information om var du kan ladda din elbil i Markaryds kommun på www.uppladdning.nu.

 

*Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder, som minskar utsläppen av koldioxid. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om, och administreras av Naturvårdsverket. Under perioden 2015-2020 fördelas 4 miljarder kronor till klimatsmarta projekt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2020 15:05

Kontakt

Annica Hegefeldt

Miljöstrateg

annica.hegefeldt@markaryd.se
043372057