Återbruk, en unik möjlighet i Markaryd

Möjligheternas Markaryd, tillsammans gör vi varandra bättre

Möjligheternas Markaryd, tillsammans gör vi varandra bättre

Snart kan du som privatperson i Markaryd kommun införskaffa byggmaterial både kostnadseffektivt och mer miljövänligt. Du som näringsidkare har chansen att minska antalet containrar med spillmaterial och kan samtidigt bidra till det egna företagets miljöarbete.

Idén föddes redan år 2020 vid Hackaton, ett event som anordnas av bland annat Markaryds kommun, där företag lämnar in spillmaterial som studenter skapar nya produkter av. Under arrangemanget inleddes samtal med lokala byggbolag om hur mycket spillmaterial som slängs i onödan i kontrast till vilka möjligheter till återbruk som finns.

Genom projektet Re:Bygg Markaryd, vars syfte bland annat är att utbilda och bistå med nätverksuppbyggnad och som Markaryds kommun är en aktiv del i, fick man kontakt med ett lokalt byggbolag som kunde tänka sig att öppna upp en pilotverksamhet. Denna pilotverksamhet kommer att öppna upp vid bruket i Timsfors längre fram.

Möjligheternas Markaryd, tillsammans gör vi varandra bättre

Dagen då en återbruksdepå slår upp sina portar öppnas samtidigt möjligheten för flera nya arbetstillfällen upp. Inte enbart genom driften av depån, utan även genom att man skapar ett underlag för både nya affärsidéer och entreprenörer.

Vinst för alla

Genom att köpa återbrukat material får fler större möjligheter att bygga mer kostnadseffektivt och miljövänligt. Genom att som företag lämna in spillmaterial i stället för att lämna det till en deponi eller till förbränning bidrar man till en hållbar cirkulär ekonomi och det egna företagets miljöarbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2023 13:45