Bygga, bo och miljö

Initiativ trygghet

Initiativ trygghet är en trygghetssatsning som görs av Markaryds kommun. Projektet syftar till att skapa en upplevd ökad trygghet och stärka kommunens integrationsarbete. Detta syfte skapar förutsättningar för en starkare och mer sammanhållen kommun. Projektet omfattar två år 2020/2021.

Projektet initierades av kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson och Brottsförebyggande rådets ordförande Caroline Lindberg hösten 2019 och resulterade i ett beslut i kommunfullmäktige. Projektet finansieras till största del av ett statsbidrag från ”Delegationen mot Segregation” (DELMOS), som beviljat kommunen ett bidrag på 1,8 miljoner.

Projektet, med sitt fokus på sektorsövergripande samarbete, syftar till att skapa en ökad känsla av trygghet, en större känsla av samhörighet, och till att motverka segregationen i vår kommun, med fokus vår norra kommundel. Målet är att projektet ska vara av en inkluderande karaktär och drivas tillsammans med medborgare, civilsamhället och näringslivet

Projektet leds av kommunens säkerhetschef, Bengt-Ove Ohlsson, tillsammans med kommunens nytillskott, Viktor Tagesson biträdande projektledare (KSF), Sven Holmberg projektstrateg (AIF) med tidigare erfarenhet bl. a som socialchef. Därutöver ingår Elisabeth Fock förvaltningschef (AIF), Alaa Al Makmal integrationsstrateg (AIF), samt Anna-Karin Pålsson, Socialt ansvarig socionom (SOC) i projektledningen.

En av Initiativ trygghets absolut mest centrala arbetsuppgifter är att föra dialog, prata, och samla in våra invånares förslag till hur vi tillsammans kan göra kommunen till en trygg plats för alla. Detta gör vi för att säkerställa att det arbete som görs, och att de förslag som läggs fram mot projektets slut är förankrat bland invånarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2021 10:43
Sidansvarig: Viktor Tagesson

Kontakt

Bengt-Ove Olsson

Säkerhetschef

bengt-ove.olsson@markaryd.se
043372126