Bygga, bo och miljö

Initiativ trygghet

Initiativ trygghet är en trygghetssatsning som görs av Markaryds kommun. Projektet syftar till att skapa en upplevd ökad trygghet och stärka kommunens integrationsarbete. Detta syfte skapar förutsättningar för en starkare och mer sammanhållen kommun. Projektet omfattar två år 2020/2021.

Projektet initierades av kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson och Brottsförebyggande rådets ordförande Caroline Lindberg hösten 2019 och resulterade i ett beslut i kommunfullmäktige. Projektet finansieras till största del av ett statsbidrag från ”Delegationen mot Segregation” (DELMOS), som beviljat kommunen ett bidrag på 1,8 miljoner.

Projektet, med sitt fokus på sektorsövergripande samarbete, syftar till att skapa en ökad känsla av trygghet, en större känsla av samhörighet, och till att motverka segregationen i vår kommun, med fokus vår norra kommundel. Målet är att projektet ska vara av en inkluderande karaktär och drivas tillsammans med medborgare, civilsamhället och näringslivet

Projektet leds av kommunens säkerhetschef, Bengt-Ove Ohlsson, tillsammans med kommunens nytillskott, Viktor Tagesson biträdande projektledare (KSF), Sven Holmberg projektstrateg (AIF) med tidigare erfarenhet bl. a som socialchef. Därutöver ingår Elisabeth Fock förvaltningschef (AIF), Alaa Al Makmal integrationsstrateg (AIF), samt Anna-Karin Pålsson, Socialt ansvarig socionom (SOC) i projektledningen.

Projekt Initiativ trygghet kommer kontinuerligt under hela projekttiden ge ut ett nyhetsbrev. Där kommer du få ta del av vad som händer i projektet och lära känna de som är en del av projektet i stort samt deras delprojekt lite bättre.

Prenumerera på Initiativ Trygghets nyhetsbrev


Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2020
Sidansvarig: Viktor Tagesson

Kontakt

Bengt-Ove Olsson

Säkerhetschef

bengt-ove.olsson@markaryd.se
043372126

Viktor Tagesson

Projektkommunikatör

viktor.tagesson@markaryd.se
043372219