Eldningsförbud

Från och med den 11 maj råder generellt eldningsförbud i Markaryds kommun. Anledningen till eldningsförbudet är att minska risken för skogsbränder.

Stäng meddelande

Invasiva arter

Samtidigt som många av våra inhemska arter hotas på grund av att deras livsmiljöer försvinner, finns ett annat hot. Arter som tidigare inte funnits här, som kommit hit med mänsklig hjälp och som konkurrerar ut inhemska arter. De kallas invasiva arter.

Det finns just nu 66 arter på EU-förteckningen över invasiva främmande arter, vilka inte får introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta och importera dessa arter. Tjugoen av de EU-listade arterna finns eller har förekommit i Sverige.

Invasiva främmande arter på EU:s förteckning, som finns i Sverige

Kan växa i din trädgård

Kan växa i din damm

Exempel på invasiva arter som inte finns med på förteckningen men som kan bli svåra att bekömpa och där risk finns för spridning.

Nedan är några av de mest problematiska invasiva främmande arterna i Sverige. Det finns ännu inga lagstadgade skyldigheter vad gäller dem, men eftersom de kan orsaka allvarlig skada på våra ekosystem rekommenderar Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att man hjälper till att begränsa spridningen. Flera av dessa arter utvärderas för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud.

Växter i vatten:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2021 15:32