Bygga, bo och miljö

Parkslide

Parkslide

Parkslide är en seglivad växt med mycket stark spridningskraft, som har förmågan att ta över stora områden snabbt och tränga ut andra arter. Till utseendet är den lik bambu.

Parkslide är en storväxt, 50–250 cm hög, flerårig ört med ett bambuliknande växtsätt. Stjälken är grov, ihålig och något förvedad. Den är ljust grön eller rödbrun, ofta med rödaktiga fläckar och växer upprätt med riklig grenighet. Bladen är brett äggrunda, kala både på över- och undersida och läderartade, 5–15 cm, med tvärt avsatt spets och tvär bas. Den blommar september-oktober med vanligen vita, ibland rosa blommor som växer i glesa, greniga klasar från bladvecken. Parkslide kan förväxlas med jätteslide. Den senare har samma växtsätt men är betydligt mer storväxt, med grövre stjälk och större blad vilka har urnupen bladbas. Jätteslide är också invasiv. Dessutom finns det hybrider av park-/jätteslide (hybridslide).

Rapportera fynd av parkslide

Om du hittar parkslide i naturen kan du rapportera in det till Artportalen via:

Skicka med bilder av fyndet.

Vanliga frågor och svar som Naturvårdsverket har svarat på.

Nej, det finns idag ingen lagstiftning som omfattar förbud mot parkslide, vilket innebär att man tex får odla och plantera den.

Nej, markägaren har ingen skyldighet att åtgärda den eftersom det i dagsläget inte finns någon lagstiftning som rör invasiva främmande arter som förbjuder parkslide.

All bekämpning av parkslide bygger på frivilliga bekämpningsinsatser.

Sverige har enligt EU-lagstiftningen möjlighet att reglera arter som inte är med på EU-förteckningen genom att man tar fram en nationell förteckning. Det pågår ett arbete med att göra detta och parkslide är en möjlig kandidat att föra upp denna förteckning. Målsättningen är att en sådan förteckning finns på plats under 2021. Det är regeringen som beslutar om en nationell förteckning. Hur förbudet kommer att se ut för de arter som tas upp på nationella förteckningen är i nuläget inte klarlagt.

Eftersom parkslide inte är förbjuden enligt någon lagstiftning som rör invasiva främmande arter har grannen ingen skyldighet att bekämpa parkslide. Parkslide på din egen tomt kan du ta bort.

Nej, inte utan markägarens tillstånd.

Eftersom parkslide inte är förbjuden enligt någon lagstiftning som rör invasiva främmande arter har entreprenören varken något ansvar eller skyldighet att ta bort den.

Det finns i nuläget inga helt säkra eller bra metoder som fungerar för att helt bli av med parkslide. Man ska vara medveten om att man behöver bekämpa parkslide återkommande i flera år, men är man uthållig och fullföljer åtgärderna över tid så lyckas man i regel begränsa plantans tillväxt och spridning. Man kan hitta många tips på hur man kan bekämpa parkslide om man söker på nätet eller i sociala medier.

En av många bekämpningsmetoder är "knäck och täck”. Man knäcker stjälkarna genom att man böjer ner dem med handen eller med fötterna så att de går av vid jordkronan och därefter lägger man de ovanjordiska delarna att torka på utlagd plast, en presenning eller en asfalterad yta, tills skotten är döda. Man behöver försäkra sig om att de inte bara är bruna på utsidan av skottet utan även på insidan. Det kan ta ett par månader, beroende på väder och temperatur. Finns det minsta lilla grönt kvar av skotten finns det risk att de gror.

Det kan dock vara idé att vänta med ”knäck och täck” tills plantan kommit upp en bit så att man har ett rejält skott att ta tag i. Den tidiga tillväxten har då också stannat av något. Det finns alltid en risk att plantan reagerar med att skjuta nya skott när man börjar bekämpa den. Denna metod kan möjligen minskar risken att man "retar upp den" så att den skjuter nya skott. Det är bra att räfsa bort allt organiskt material runt omkring så att man hindrar näringstillförsel.

Lägg sedan presenning eller markduk över det bekämpade området, gärna en bra bit utanför det behandlade området eftersom parkslide kan skjuta iväg sina underjordiska stammar flera meter i värsta fall. Täck sedan markduken med något tungt (20–30 cm grus eller jord) så att den inte reser sig när eller om plantan skjuter nya skott.

Här kan du läsa mer om hur SSAM arbetar med invasiva arter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För storskalig bekämpning av parkslide kan du i vår metodkatalog för bekämpning av invasiva främmande växter hitta fler metoder och läsa om deras för- och nackdelar.

Nej, de har inte något formellt krav att bekämpa parkslide i dagsläget. Bekämpning bygger på frivilliga åtaganden och det gäller alla markägare, såväl kommuner som privata markägare.

Naturvårdsverket vill undvika kemisk bekämpning och rekommenderar att man inte använder sig av denna metod. Det kan dock finnas situationer då det kan vara nödvändigt att ta till, till exempel vid bekämpning av parkslide. Viktigt är då att ta reda på vilka regler som gäller. Vid användning av kemisk bekämpning av parkslide är det viktigt att använda det enligt instruktionerna på förpackningen, men även vid rätt tidpunkt för att få effekt.

Det finns exempel från Storbritannien på att det kan hända. I Sverige känner vi bara till ett bekräftat fall. Rötterna kan tränga in genom håligheter eller utnyttja redan befintliga sprickor eller skarvar och förvärra dessa. De gör inte hål i solida material som till exempel en väl gjuten betongplatta eller plaströr, men de kan spränga igenom asfalt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2021 13:23

Kontakt