Bygga, bo och miljö

Kartor och mätning

Bild

Tekniska förvaltningen utför kart- och mätuppdrag åt både interna och externa användare. Det kan handla om allt ifrån leverans av enkla utskrifter till digitala filer i olika dataformat.

Våra kartdata lagras kontinuerligt in i en gemensam databas som ajourförs och utvecklas allt eftersom uppdrag utförs.

Kartframställning och annan redovisning av geografiska data sker i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH 2000.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2021 15:54
Sidansvarig: Hanna Stigmar

Kontakt

Hanna Stigmar

GIS-ingenjör

hanna.stigmar@markaryd.se
043372082

Vedad Karupovic

Kart/Mätningsingenjör

vedad.karupovic@markaryd.se
043372134