Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Kartor och mätning

Bild

Tekniska förvaltningen i Markaryds kommun ansvarar för kart- och mätningsverksamhet inom kommunen. Tjänster som utstakning av byggnader, framtagning av kartmaterial, gränsvisning, diverse mätningsuppdrag samt adressättning är exempel på arbetsuppgifter som kan utföras inom ramen för det uppdrag som politiken lämnat över till oss.

Målgrupper är både interna och externa användare, det kan handla om allt ifrån leverans av enkla utskrifter till digitala filer i olika dataformat. För mer omfattande användning skrivs avtal om nyttjanderätt.

Allt vårt kartdata lagras kontinuerligt in i en gemensam databas, som ajourförs och utvecklas allt eftersom uppdrag utförs.

All kartframställning och annan redovisning av geografisk data sker i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH 2000.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2019
Sidansvarig: Hanna Stigmar

Kontakt

Roger Ehnberg

GIS-ingenjör

roger.ehnberg@markaryd.se

Hanna Stigmar

GIS-ingenjör

hanna.stigmar@markaryd.se
0433-72082