Bygga, bo och miljö

Tomtkarta

Karta

En tomtkarta, eller som det egentligen heter, Utdrag ur baskarta, är ett utdrag ur primär- eller fastighetskartan och redovisar en enskild fastighet

Tomtkartan används som underlag vid anmälan eller bygglovsansökan av enklare åtgärder om dessa inte ligger nära en fastighetsgräns. 

Vad visar en tomtkarta?
Tomtkartan visar fastighetsgränser och fastighetsbeteckning men kan också innehålla byggnader, vägar, adresser, vägnamn, stengärden, häckar, servitut med mera. Området i tomtkartan har inte kompletterats eller kontrollerats i fält.

Tänk på att...
Fastighetsgränserna i Lantmäteriets fastighetskarta räknas som vägledande och har ingen rättsverkan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:14
Sidansvarig: Hanna Stigmar

Kontakt

Roger Ehnberg

GIS-ingenjör

roger.ehnberg@markaryd.se
043372084

Hanna Stigmar

GIS-ingenjör

hanna.stigmar@markaryd.se
043372082