Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Laddstolpar för elbilar

Markaryds kommun har med hjälp av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet* uppfört 10 laddstolpar med sammanlagt 20 laddplatser.

Sex av laddstolparna är avsedda för kommunens egna bilar,  främst hemtjänstens, medan övriga laddstolpar är publika. De publika laddstolparna är till för att ladda bilen under en kort tid medan du gör dina ärenden, och är placerade vid

  • busstationen (vid järnvägskiosken) i Strömsnäsbruk, 2 platser
  • kommunhuset i Markaryd, 2 platser
  • järnvägsstationen i Markaryd, 4 platser

Förutom kommunens egna laddstolpar erbjuder även privata företag möjlighet till laddning i Markaryd. Se mer information om var du kan ladda din elbil i Markaryds kommun på www.uppladdning.nu.

 

*Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder, som minskar utsläppen av koldioxid. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om, och administreras av Naturvårdsverket. Under perioden 2015-2020 fördelas 4 miljarder kronor till klimatsmarta projekt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2019
Sidansvarig: Hanna Stigmar

Kontakt

Hanna Stigmar

GIS-ingenjör

hanna.stigmar@markaryd.se
0433-72082