Bygga, bo och miljö

Laddstolpar för elbilar

Markaryds kommun har under 2018 med hjälp av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet uppfört 10 laddstolpar med sammanlagt 20 laddplatser.

Sex av laddstolparna är avsedda för kommunens egna bilar,  främst hemtjänstens, medan övriga laddstolpar kommer att vara publika. De publika laddstolparna är placerade vid

  • busstationen (vid järnvägskiosken) i Strömsnäsbruk
  • kommunhuset i Markaryd
  • stationen i Markaryd

Förutom kommunens egna laddstolpar erbjuder även privata företag möjlighet till laddning i Markaryd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2019
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Hanna Stigmar

GIS-ingenjör

hanna.stigmar@markaryd.se
0433-72082