Bygga, bo och miljö

Säkerhet & Räddningstjänst

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö.

I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. För de skadeavhjälpande uppgifterna finns det två räddningsstyrkor samt ett brandvärn inom kommunen som ständigt är beredda att vara till din hjälp då det inträffar en olycka.

Räddningstjänsten

Västergatan 12
285 37 Markaryd
Insatsledare: 0433-722 28

Räddningschef

Conny Ingvarsson,  0709-81 80 31
conny.ingvarsson@markaryd.se

Stf Räddningschef

Anders Johansson, 070-284 20 97
Förebyggande brandskydd, brandfarlig vara, ekonomi mm
anders.johansson@markaryd.se 

Brandinspektör

Juha Luukkonen, 070-284 20 95
Heta Arbeten, personalärenden, bostadstillsyner mm juha.luukkonen@markaryd.se

Brandinspektör

Jimmie Johnsson, 070-284 20 96
Intern och extern utbildning, fordons och materialansvar. jimmie.johnsson@markaryd.se

Markaryds Räddningstjänst - Facebook
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:14
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Anders Johansson

Räddningschef SF

anders.johansson@markaryd.se
043372097