Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Spisvakt

Många bränder startar på spisen. Det är lätt att glömma en spisplatta påslagen om till exempel telefonen ringer eller någon knackar på dörren. Lämna aldrig köket om något kokar på spisen.

En spisvakt är en apparat som hjälper dig att övervaka spisen. Vid risk för brand påkallar den din uppmärksamhet eller bryter elförsörjningen till spisen innan en brand hinner uppstå. Spisvakten är ofta diskret utformad för att synas så lite som möjligt i köket och kräver inte mycket utrymme. En godtagbar spisvakt skiljer sig från en spistimer på så sätt att den utöver att enbart bryta strömmen efter en viss förinställd tid också kan detektera brandfara på andra sätt.

I april 2015 antogs den svenska versionen av EU-standarden EN50615 för spisvakter.

Se till att den spisvakt du köper har denna märkning. Då kan du vara säker på att du har köpt en bra spisvakt som fungerar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2019
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Anders Johansson

Räddningschef SF

anders.johansson@markaryd.se
0433-72097