Bygga, bo och miljö

Sotning

Industri

En stor del av bränder som startas i bostäder är direkt kopplade till eldstäder och skorstenar. Vid en sotning rengörs alla kanaler som röken färdas igenom och alla brandfarliga beläggningar tas bort.

Som fastighetsägare har du ett ansvar. Nämligen imkanalen, som är köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet. Imkanalen behöver rengöras med jämna mellanrum, ansvaret för detta ligger på fastighetsägaren.

Sotningsfrist, innebär hur ofta kontroller ska vara utförda. Fristerna varierar beroende på vilket bränsle, eldningsfrekvens och vilken typ av förbränningsanordning som används. Läs om de olika frister som gäller i dokumentet nedan.

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som Markaryds Kommunfullmäktige har beslutat. Taxan uppdateras årligen genom det sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:14
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Jimmy Ljunggren

Hässleholm Sot & Vent

jimmy@hlmsotning.se
0433-173 75

Robin Engvall

Hässleholms Sot & Vent

robin@hlmmsotning.se
0451-856 50

Telefontid Hässleholms Sot och Vent

Vardagar kl. 8-11