Bygga, bo och miljö

Markaryd 62:1

Markaryd 62:1

Kommunfullmäktige i Markaryds kommun har den 31 maj 2021 § 53 antagit Ny detaljplan för Markaryd 62:1. Justerat protokoll med beslutet har den 7 juni 2021 anslagits på kommunens anslagstavla.

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 9 juni 2021 att inte pröva kommunens antagandebeslut. Inga besvär har inkommit under tiden för överklagande.

Beslutet har fått laga kraft den 29 juni 2021.

Antagande

Syftet med detaljplanen är att skapa en flexibel detaljplan som utökar användningstyperna och möjliggör användningen bostäder och förskola.

Planområdet är beläget i Markaryd tätort och ligger strax öster om centrum med Hallarydsvägen norr om planområdet och Smedjegatan söder om.

Denna detaljplan har handlagts med standardförfarande och har fått laga kraft.

  • Planförslaget har varit föremål för samråd mellan 2019-06-14 t.o.m. 2019-08-16.
  • Planförslaget har varit föremål för granskning I under tiden 2020-08-26 t.o.m. 2020-09-25.
  • Planförslaget har varit föremål för granskning II under tiden 2021-01-22 t.o.m. 2021-02-22.
  • Planförslaget har antagits av Kommunfullmäktige 2021-05-31.
  • Planförslaget har fått laga kraft 2021-06-29.

Samtliga handlingar finns tillgängliga längre ner på denna sida, se Relaterade dokument.

Var finns handlingarna?

Samtliga handlingar finns tillgängliga längre ner på denna sida (se Relaterade dokument).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021 09:12