Vattenläcka i Strömsnäsbruk

Strömsnäsbadet stängt den 7 juli. Vi har för tillfället en mindre vattenläcka i Strömsnäsbruk, i nuläget är endast Strömsnäsbadet drabbat.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Markaryd 62:1 Samråd

Bild

Bilden hämtad ifrån Google Maps

Miljö – och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2019-06-10 om att bevilja för detaljplan Markaryd 62:1 att planen ska ställas ut på samråd.

Vad är ett samråd?

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Samråd ska ske mellan länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Nedanför illustreras var i processen detaljplan för Markaryd 62:1 befinner sig. Detaljplanen befinner sig i den rödmarkerade rutan, samråd. Efter att samrådet har ägt rum kommer det finnas möjlighet att yttra sig fler gånger och det i rutorna för, granskning och antagande.

Vart finns Markaryd 62:1?

Detaljplan för Markaryd 62:1 illustreras i den ruta som markerats med orange.

När är samrådet och vart kan jag ta del av samrådhandlingarna?

Samrådsmöte kommer ske tisdagen den 6 augusti klockan 18:00 – 19:30 på kommunhuset i Markaryd. Eftersom det inte är Markaryds kommun som driver detaljplaneförfarandet är det privat aktör som kommer representera detaljplanen. Markaryds kommun kommer däremot att inkomma med yttrande.

Handlingar finns att ta ladda ner nedan. Fysiska handlingar finns utställda på Markaryds kommunhus från 2019-06-14 till 2019-08-16. Adress: Drottninggatan 11, 285 31 Markaryd.

Fysiska handlingar finns även på Strömsnäsbruks bibliotek från 2019-06-14 till 2019-08-16. Adress: Nya Åbrovägen 6B, 287 31 Strömsnäsbruk.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Markaryd 62:1 4. Bullerberäkning.pdf , 2 MB. 2 MB 2019-06-14 07.32
5. Informationsbrev 62,1.pdf , 589 kB. 589 kB 2019-06-14 07.33
1. Beslut.pdf , 129 kB. 129 kB 2021-03-18 11.01
2. Plankarta Markaryd 62-1 Granskning II.pdf , 634 kB. 634 kB 2021-01-22 07.42
2. Plankarta.pdf , 665 kB. 665 kB 2021-03-18 11.01
3. Plan- och genomförandebeskrivning.pdf , 3 MB. 3 MB 2021-03-18 11.01
13. Granskningsutlåtande II.pdf , 869 kB. 869 kB 2021-03-18 11.01
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021 08:57