Bygga, bo och miljö

Misterhult 2:14 Granskning

Bild

Bilden hämtad ifrån Google Maps

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2020-01-31 att detaljplan Misterhult 2:14 m.fl. ska ställas ut för granskning

Vad är granskning?

Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget göras tillgängligt för granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Nedanför illustreras var i detaljplaneprocessen detaljplan för Misterhult 2:14 m.fl. befinner sig. Denna detaljplan handläggs med standardförfarande och befinner sig i ”granskning” vilket illustreras nedan. Yttrande över detaljplanen kan lämnas vid samråd samt granskning.

Vart finns Misterhult 2:14?

Detaljplan för Misterhult 2:14 illustreras i den ruta som markerats med orange.

När är granskningen och var kan jag ta del av granskningshandlingarna?

Förslag till detaljplan är utsänt för granskning fr.om. 2020-02-10 t.o.m. 2020-03-20.

Digitala handlingar finns att ta del av längre ner på denna sida.

Granskningshandlingarna finns även tillgängliga på följande platser:

  • Markaryds kommunhus, Drottninggatan 11, 285 31 Markaryd
  • Biblioteket i Markaryd, Kungsgatan 1, 285 31 Markaryd
  • Servicekontoret Strömsnäsbruk, Lagastigsgatan 24, 287 31 Strömsnäsbruk
  • Biblioteket i Strömsnäsbruk, Nya Åbrovägen 6B, 287 31 Strömsnäsbruk

Digitalt yttrande skickas till mbn@markaryd.se och yttrande med post skickas till Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd. Märk rubriken/brevet med ”Yttrande över detaljplan för Misterhult 2:14 m.fl.”.

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter, senast under granskningstiden, kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagande. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende.

Svar önskas senast fredagen 2020-03-20.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021 08:57