Vattenläcka i Strömsnäsbruk

Strömsnäsbadet stängt den 7 juli. Vi har för tillfället en mindre vattenläcka i Strömsnäsbruk, i nuläget är endast Strömsnäsbadet drabbat.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Granskning

Granskning

Granskning

När kommunen har bearbetat planförslaget och gjort eventuella justeringar och kompletteringar utifrån de synpunkter som inkommit under samrådet skickas det slutliga planförslaget ut på granskning.

Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget. Granskningen är en andra remissrunda där berörda myndigheter, fastighetsägare och enskilda med flera får möjlighet att ta del av kommunens slutgiltiga planförslag, vilka synpunkter som inkommit under samrådet samt vilka förändringar som eventuellt har gjorts utifrån dessa synpunkter. Granskningen är även en andra möjlighet för berörda att lämna synpunkter på förslaget.

När granskningstiden har gått ut, sammanfattas alla inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och föreslår hur synpunkterna ska behandlas. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till förslaget. Om planförslaget ändras väsentligt efter granskningen måste det ställas ut för en ny granskningsomgång.

Därefter är planförslaget färdigt för antagande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2021 08:04