Bygga, bo och miljö

Markaryd 62:1 Antagande

Markaryd 62:1

Kommunfullmäktige har den 31 maj 2021 § 53 antagit rubricerad detaljplan. Justerat protokoll med beslutet har den 7 juni 2021 anslagits på kommunens anslagstavla.

Förslag till ny detaljplan har antagits av Kommunfullmäktige 2021-05-31
Antagande

Syftet med detaljplanen är att skapa en flexibel detaljplan som utökar användningstyperna och möjliggör användningen bostäder och förskola.

Planområdet är beläget i Markaryd tätort och ligger strax öster om centrum med Hallarydsvägen norr om planområdet och Smedjegatan söder om.

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande och har antagits.

  • Planförslaget har varit föremål för samråd mellan 2019-06-14 t.o.m. 2019-08-16.
  • Planförslaget har varit föremål för granskning I under tiden 2020-08-26 t.o.m. 2020-09-25.
  • Planförslaget har varit föremål för granskning II under tiden 2021-01-22 t.o.m. 2021-02-22.

Planförslaget får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden.

Var finns handlingarna?

Samtliga handlingar finns tillgängliga längre ner på denna sida (se Relaterade dokument).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juni 2021 13:01