Bygga, bo och miljö

2030 - Tillsammans mot framtiden

2030 - Tillsammans mot framtiden

Projektet 2030 – Tillsammans mot framtiden gick ut på att skapa en grund inför framtagandet av Vision 2030. Syftet med projektet var att tillsammans skapa en bild av hur vår bygd ska se ut år 2030.

Enkäter och dialogmöten

Under hösten 2019 uppmuntrades alla som bor och/eller verkar i kommunen att besvara en enkät för att på så sätt bidra med tankar och idéer i ett första steg. Gensvaret blev stort och många svar inkom. Efter enkätundersökningen gick vi in i nästa steg i processen, dialogmötena.

Under början av 2020 var vi ute i kommunen för att träffa medborgare och prata om framtidsdrömmar för utvecklingen av Markaryds kommun. Sex möten genomfördes i följande orter; Timsfors, Vivljunga, Strömsnäsbruk, Markaryd, Traryd och Ryd. Det var stor uppslutning till alla mötena och en härlig och engagerad stämning präglade dem samma. Precis som vid enkätundersökning kom även här in massor med goda idéer.

Workshop i skolans värld

För att engagera våra lite yngre medborgare, vår framtid, genomfördes även mindre workshops i skolan. Precis som vid dialogmötena var vi ute i några klasser och pratade om hur dem önskade att framtiden i Markaryds kommun skulle se ut. Vi uppmanade även skolan att själva försöka engagera sina elever i framtidstankarna. Det inkom många förslag, både beskrivna i bild och text, samt en modell som gjordes av klasser på Timsfors skola.

Grunden till Möjligheternas Markaryd

Sammanlagt deltog över 2000 personer i arbetet med 2030 – Tillsammans mot framtiden. En sammanfattning av arbetet kan ni ta del av längre ner på denna sida, under relaterade dokument. Alla idéer och tankar som inkom från enkäter, dialogmöten och digitalt forum kom sedan att bearbetas och omvandlas för att ligga till grund för den nu antagna visionen. Tillsammans skapades visionen som nu i sin tur ligger till grund för den nya översiktsplanen. Det arbetet kan ni läsa mer om under Översiktsplanering. Öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2021 08:26