Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Landsbygdsutveckling

Örnafälla

Landsbygdsutveckling föreslår en hållbar utveckling av kommunens landsbygd genom att skapa förutsättningar och underlätta för boende, service och verksamheter i och i anslutning till hållbara strukturer.

Med hållbara strukturer menas orter och stråk där flera typer av befintlig infrastruktur och service finns och sammanfaller, till exempel kollektivtrafik, bredband, kommunalt vatten- och avlopp och förskolor.

Genom att underlätta för landsbygdsutveckling främjas ett hållbart nyttjande och bevarande av kommunens mark- och vattenresurser ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Landsbygdsutvecklingen föreslår även utveckling av upplevelse- och besöksnäringen samt produktion och sysselsättning på landsbygden genom att peka på vikten av landsbygdens landskap, kultur- och naturmiljöer som en viktig tillgång och resurs för hela kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2019

Kontakt

John Karlsson

Enhetschef

john.karlsson@markaryd.se
0433-72065